Opinie

Politiek hoort geen wedstrijd te zijn, maar is het toch!